Quảng Nam: Quan trắc môi trường, giám sát xả thải bảo vệ vùng biển

ThienNhien.Net – Theo đó, trong phạm vi 6 hải lý cách bờ biển sẽ được tăng cường giám sát, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, lắp đặt và nâng cao công tác dự báo, cảnh báo thiên tai…

Sạt lở bờ biển Cửa Đại là bài học đối với Quảng Nam trong việc quản lý và bảo vệ vùng bờ biển

Ngày 20.2, ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động quản lý vùng bờ Quảng Nam từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, vùng bờ biển Quảng Nam được xác định giám sát, bảo vệ trong không gian trên biển cách bờ 6 hải lý. Không gian này sẽ được thay đổi và điều chỉnh tuỳ vào năng lực và nhu cầu.

Việc ban hành kế hoạch hành động sẽ là tiền đề để thực hiện một loạt các dự án như quan trắc môi trường, kiểm soát chất thải từ đất liền ra biển…

Mục đích là phát huy có hiệu quả bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; hạn chế, phòng ngừa, giảm thiểu tác động của con người, tự nhiên, biến đổi khí hậu; đặc biệt là bảo vệ môi trường biển…

Đây được xem là chỉ đạo nhất quán của UBND tỉnh, yêu cầu tăng cường tham gia của các cơ quan quản lý, cộng đồng và chính quyền các địa phương.