Đề nghị phê chuẩn Hiệp định Tài trợ cho Dự án phát triển nông thôn bền vững cho người nghèo

ThienNhien.Net – Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tài trợ cho Dự án “Phát triển nông thôn bền vững cho người nghèo tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình” ký với IFAD.

Được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/11/2013, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long đã ký Hiệp định Tài trợ cho Dự án “Phát triển nông thôn bền vững cho người nghèo tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình” với ông Kanayo F. Nwanze, Chủ tịch Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) kiêm Chủ tịch Quỹ Tín thác đồng tài trợ An ninh lương thực Tây Ban Nha.

Mục tiêu tổng quát của Dự án là cải thiện thu nhập bền vững và giảm tổn thương cho các hộ nghèo nông thôn tại các xã vùng cao ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, đặc biệt chú trọng đến phụ nữ.

Mục tiêu cụ thể của Dự án là đầu tư vào các mô hình phát triển nông thôn có khả năng sinh lời, mang tính công bằng về mặt xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy liên kết thị trường và chuỗi giá trị vì người nghèo và nâng cao khả năng cạnh tranh kinh doanh ở nông thôn.

Thông qua Hiệp định Tài Trợ, IFAD sẽ tài trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng trị giá 22,50 triệu USD với thời hạn vay 40 năm, trong đó có 10 năm ân hạn, phí dịch vụ 0,75%/năm; Quỹ Tín thác đồng tài trợ An ninh lương thực Tây Ban Nha ủy thác cho IFAD tài trợ cho Việt Nam: 7.900.000 Euro, tương đương khoảng 10 triệu USD với thời hạn vay 40 năm, trong đó có 10 năm ân hạn, mức phí dịch vụ 0,75%/năm; IFAD viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam khoản tiền trị giá 500.000 USD.

Hiệp định Tài trợ trên sẽ giúp tăng năng suất, chất lượng và giá cả của cây trồng và vật nuôi. Các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác công tư và cải thiện môi trường đầu tư sẽ khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là các xã và huyện vùng cao của dự án, từ đó góp phần giải quyết đầu ra và nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập và tạo cơ hội việc làm cho các hộ gia đình nông thôn nghèo trong vùng Dự án để thoát nghèo bền vững.