Tuyên Quang điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

ThienNhien.Net – Tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, đảm bảo độ che phủ đến năm 2025 đạt gần 65% (hiện độ che phủ rừng tỉnh Tuyên Quang đạt 60%).

Theo quy hoạch 3 loại rừng mới của tỉnh Tuyên Quang, rừng đặc dụng có diện tích hơn 46.900 ha, chiếm 10,9% diện tích đất lâm nghiệp; rừng phòng hộ có diện tích hơn 121.600 ha, chiếm 28,3%; rừng sản xuất có diện tích hơn 260.560 ha, chiếm 60,8% diện tích đất lâm nghiệp. So với trước rà soát điều chỉnh quy hoạch loại 3 loại rừng, khu vực phòng hộ giảm 5.122 ha; khu vực rừng sản xuất giảm hơn 14.440 ha (diện tích rừng chuyển ra ngoài đất lâm nghiệp để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương).

Người dân xã Tân Thành, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) chuẩn bị cây giống để trồng rừng năm 2017. Ảnh: Quang Đán/TTXVN

Ngoài ra, để phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng hướng đa mục tiêu, hiệu quả và bền vững, tỉnh Tuyên Quang đã quy hoạch vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến trên địa bàn toàn tỉnh với tổng diện tích hơn 209.400 ha. Trong đó, vùng nguyên liệu quy hoạch cho Nhà máy giấy và bột giấy An Hòa là hơn 163.358 ha; vùng nguyên liệu quy hoạch cho Nhà máy giấy Bãi Bằng hơn 8.000 ha; còn lại là vùng nguyên liệu quy hoạch cho các cơ sở chế biến gỗ khác… Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu từ nay đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành lâm nghiệp đạt trên 4%/năm; năng suất rừng trồng đạt trên 120 m3/ha/chu kỳ.

Tuyên Quang là tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhưng thời gian qua, việc bố trí quy hoạch rừng còn nhiều bất cập, một số diện tích rừng phòng hộ chưa đáp ứng được yêu cầu về phòng hộ, cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt và các lòng hồ. Đặc biệt, đối với một số công trình trọng điểm, nhất là công trình thủy lợi; năng suất hiệu quả thu nhập từ trồng rừng còn thấp, bình quân đạt 70-80 m3/ha/chu kỳ. Các cơ sở chế biến lớn chưa chú trọng đầu tư phát triển rừng theo vùng nguyên liệu được phê duyệt…