Tập trung thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường

ThienNhien.Net – Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Thanh tra Chính phủ vừa ban hành, việc quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh là một trong 3 nội dung sẽ thanh tra tập trung.

Sẽ tập trung thanh tra đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường

Cụ thể, theo Quyết định do Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu ký, giao Vụ I thực hiện 3 cuộc thanh tra lớn gồm: Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường tại một số khu công nghiệp (cơ sở công nghiệp), khu kinh tế, khu chế xuất, khu đô thị mới.

Thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn) tại Bộ GTVT và các đơn vị trực thuộc bộ này.

Phối hợp với Bộ NN-PTNT thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị 11/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, TCty Lâm nghiệp và TCty Chè Việt Nam.

Ngoài ra, trong kế hoạch thanh kiểm tra năm 2017, Tổng Thanh tra Chính phủ giao Vụ II phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thanh tra hoạt động tín dụng và đầu tư tài chính tại các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại có tỷ lệ nợ xấu lớn, có nguy cơ mất vốn, tài sản; thanh tra tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tập trung việc chuyển đổi sử dụng đất từ đất quốc phòng, an ninh sang mục đích khác ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Trách nhiệm trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn) gắn với thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước theo Văn bản 2103/2009 của Thủ tướng Chính phủ và việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại UBND TP Hồ Chí Minh cũng do Vụ II tiến hành thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ giao Vụ III phối hợp với Bộ GD-ĐT thanh tra chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo; thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch tại Bộ VH-TT&DL và một số tỉnh, thành phố.

Đồng thời, thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện quy định về tự chủ theo quy định của Chính phủ, việc quản lý đầu tư xây dựng 3/5 bệnh viện trọng điểm theo Đề án 125 gồm Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh (cơ sở 2), Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng (Viện chấn thương chỉnh hình).

Đặc biệt, trong năm 2017 việc đến chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác cũng được Thanh tra Chính phủ giao Cục I thanh tra tại UBND TP Hà Nội, Cục II thanh tra tại UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Đà Nẵng, Cục III thanh tra tại UBND TP Cần Thơ.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng giao Cục IV thanh tra chuyên đề quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử các đoàn đi nước ngoài tại các cơ quan bộ, ngành Trung ương; thanh tra công tác thi, xét nâng ngạch công chức tại Bộ Nội vụ.

Trong những cuộc thanh tra dự phòng, đáng chú ý là cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại TCty Thuốc lá Việt Nam, thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Bộ LĐ-TB&XH; thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tại tỉnh Lạng Sơn, Lâm Đồng và Đồng Tháp.

Theo Quyết định số 3344/QĐ-TTCP, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp được giao xây dựng kế hoạch thanh tra chi tiết trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt và thông báo cho các cơ quan là đối tượng liên quan về nội dung thanh tra.