Tập đoàn Hoa Sen sẽ được làm cảng biển ở Cà Ná?

ThienNhien.Net – Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Quốc phòng, UBND tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liên quan xác định cụ thể giai đoạn thực hiện quy hoạch phát triển Khu bến cảng Cà Ná.

Bãi biển Cà Ná (Ninh Thuận). Ảnh: TL

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý điều chỉnh công năng, quy mô, quy hoạch của Khu bến cảng Cà Ná thuộc cảng biển Ninh Thuận như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và ý kiến của các Bộ: Công Thương, Quốc phòng và Tài nguyên Môi trường.

Văn bản do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký đồng ý giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Quốc phòng, UBND tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liên quan xác định cụ thể giai đoạn thực hiện quy hoạch phát triển Khu bến cảng Cà Ná vừa đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nói chung và của khu công nghiệp Cà Ná nói riêng.

UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Khu bến cảng Cà Ná thuộc cảng biển Ninh Thuận.

Trước đó, hồi giữa tháng 12/2016, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công văn xin đầu tư dự án Cảng Quốc tế tổng hợp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận tại tỉnh Ninh Thuận. Cảng biển này được thực hiện theo 3 giai đoạn, từ năm 2017 – 2031 với tổng mức đầu tư cả 3 giai đoạn lên tới 10.619 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 là 1.365 tỷ đồng, vốn tự có của Hoa Sen 274 tỷ đồng, số còn lại đi vay. Dự kiến lượng hàng chuyên dụng qua cảng hơn 15 triệu tấn/năm; giai đoạn 2 là 5.430 tỷ đồng, lượng hàng tổng hợp qua cảng 0,7-187 triệu tấn/năm; giai đoạn 3 là 3.824 tỷ đồng, lượng hàng tổng hợp qua cảng tăng lên 1,5-3,2 triệu tấn/năm.

Để thực hiện dự án này, UBND tỉnh Ninh Thuận xin một loạt các ưu đãi cho Tập đoàn Hoa Sen. Cụ thể, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Thuế ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm và đề xuất kéo dài thêm tối đa 30 năm. Về thuế nhập khẩu, miễn hoàn toàn đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo đúng quy định của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Đồng thời, miễn thuế sử dụng đất đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước do toàn bộ diện tích thuê trong cả thời hạn thuê.