IMF và EITI hợp tác thúc đẩy minh bạch nguồn thu từ tài nguyên

ThienNhien.Net – Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng (EITI) đã bắt tay hợp tác nhằm cải thiện tính minh bạch và nhất quán của nguồn thu từ khai thác tài nguyên ở các quốc gia.

Nỗ lực hợp tác này dựa trên một cơ chế mới mà Vụ Thống kê của IMF đã xây dựng trên cơ sở tham vấn các bên liên quan bao gồm cả Ủy ban EITI. Theo đó, IMF sẽ thu thập dữ liệu và báo cáo thông tin về nguồn thu từ khoáng sản dựa trên Hướng dẫn về thống kê Tài chính Chính phủ 2014 của IMF (GFSM 2014).

“Việc công khai dữ liệu xác thực về nguồn thu của các chính phủ phục vụ cho phân tích tài chính ở các quốc gia giàu tài nguyên là một mục tiêu quan trọng của Vụ Thống kê IMF. Hợp tác với EITI sẽ góp phần đáng kể vào việc đạt được mục tiêu này.” – Ông Louis Marc Ducharme, Vụ trưởng Vụ Thống kê của IMF phát biểu.

Ảnh minh họa: clevelandcompressors.com.au
Ảnh minh họa: clevelandcompressors.com.au

Jonas Moberg, Chủ tịch Ban Thư ký quốc tế EITI cũng cho rằng việc hợp tác với IMF sẽ cải thiện tính nhất quán và chất lượng của dữ liệu EITI giữa các quốc gia.

Các tiêu chuẩn minh bạch nguồn tài nguyên của EITI hiện đang được triển khai tại 48 quốc gia với yêu cầu công khai thông tin, tạo điều kiện để công chúng đánh giá về công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên. Áp dụng cơ chế mới này, chính phủ các quốc gia áp dụng EITI, cũng như các nước giàu tài nguyên khác có thể trình bày dữ liệu nguồn thu của nước mình dưới dạng có thể phân tích và so sánh với các quốc gia khác.

Cơ chế mới đã được đưa vào thử nghiệm tại Na Uy và sẽ tiếp tục được kiểm nghiệm tại năm quốc gia tuân thủ EITI khác với sự hỗ trợ của Quỹ Tín thác Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên.