Hà Tĩnh cần giám sát chặt chẽ các tác nhân gây ô nhiễm môi trường của Formosa

ThienNhien.Net – Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng 13/12.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ 3, khóa XVI, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016; nhiệm vụ và giải pháp năm 2017.

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét và thông qua các tờ trình, nghị quyết, trong đó có một số nội dung quan trọng như: Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020; một số cơ chế chính sách huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020; Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2016 – 2021, dự kiến tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017; Thông qua Đề án thành lập trung tâm hành chính công tỉnh…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị các vị đại biểu HĐND tích cực, chủ động tự nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trên tinh thần nhìn thẳng và đánh giá đúng sự thật để đóng góp những ý kiến chất lượng.

Trọng tâm là đánh giá thực chất, khách quan tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT – XH, QP – AN năm 2016; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt được; về thu hút các nguồn lực; vấn đề cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng; những vấn đề cần làm ngay để chấn chỉnh cán bộ, công chức nhũng nhiễu, biểu hiện suy thoái, tự diễn biến theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12; đi sâu phân tích nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu đã đánh giá cao những thành quả mà Hà Tĩnh đạt được trong năm qua.

Mặc dù, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn từ sự cố môi trường biển, tình hình thiên tai, lũ lụt trên diện rộng trong tháng 10 vừa qua nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được một số kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó, chương trình xây dựng NTM toàn tỉnh có 75 xã đạt chuẩn, không còn xã dưới 9 tiêu chí.

Công tác quản lý thị trường được tăng cường; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao; phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh được đẩy mạnh…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại kỳ họp

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh cần giám sát chặt chẽ các tác nhân gây ô nhiễm môi trường của dự án Formosa, theo dõi và có biện pháp khắc phục môi trường biển. Tập trung khôi phục, phát triển sản xuất nuôi trồng, khai thác thủy sản, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Phân công cụ thể các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân sử dụng kinh phí bồi thường do sự cố môi trường biển một cách có hiệu quả. Tập trung chỉ đạo và yêu cầu công ty Formosa thực hiện đầy đủ các cam kết của chủ dự án, khẩn trương khắc phục đầy đủ các vi phạm để sớm đưa dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương đi vào hoạt động.

“HĐND cần chủ trọng công tác giám sát việc thực hiện các cam kết về xử lý ô nhiễm môi trường và đảm bảo xả thải của công ty Formosa. UBND tỉnh giao các cơ quan, chức năng định kỳ kiểm tra, lấy mẫu nước tránh những vi phạm do công ty này gây ra để khôi phục lòng tin của nhân dân và giảm thiểu những thiệt hại không đáng có về môi trường trong thời gian tới”, ông Uông Chu Lưu nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc Hội đề nghị các cấp, các ngành ở Hà Tĩnh cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa; tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính; nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kỳ họp thứ 3, khóa XVI, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 13-15/12), trong đó dự kiến sẽ dành 1,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn.