Chính phủ cấp 130.000 tấn gạo hỗ trợ TP.HCM và 23 tỉnh, thành phố

Thủ tướng vừa quyết định xuất cấp hơn 130.000 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ngày 20/8, Thủ tướng ban hành quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố đề hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 130.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo danh sách dưới đây.

STT Tỉnh/Thành phố STT Tỉnh/Thành phố
01 Đắk Lắk: 534 tấn 02 Đắk Nông: 577 tấn
03 Đồng Tháp: 5.883 tấn 04 Tây Ninh: 336 tấn
05 Cà Mau: 2.862 tấn 06 Vĩnh Long: 2.103 tấn
07 Long An: 807 tấn 08 Kiên Giang: 2.278 tấn
09 Trà Vinh: 1.738 tấn 10 Khánh Hòa: 2.000 tấn
11 Bình Dương: 11.325 tấn 12 Bến Tre: 2.408 tấn
13 Bình Định: 1.000 tấn 14 An Giang: 3.362 tấn
15 Nghệ An: 341 tấn 16 Tiền Giang: 3.006 tấn
17 Đồng Nai: 3.128 tấn 18 Bà Rịa – Vũng Tàu: 2.283 tấn
19 Phú Yên: 1.852 tấn 20 Đà Nẵng: 1.630 tấn

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xà hội, Bộ Tài chính xử lý theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh, thành phố báo cáo các Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính để trình Thủ tướng xem xét, tiếp tục hỗ trợ.