Duy trì quan trắc tại 19 bãi tắm thuộc 4 tỉnh ven biển miền Trung

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện Chương trình quan trắc nước biển ven bờ.

Căn cứ Thông báo số 359/TB-VPCP ngày 04/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Hòa Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chỉ đạo bố trí kinh phí để tiếp tục duy trì hoạt động quan trắc tại 19 bãi tắm thuộc 04 tỉnh ven biển miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) với tần suất 2 tuần/lần, công bố kết quả quan trắc công khai cho người dân được biết, đồng thời gửi kết quả quan trắc về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục môi trường) để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp khi có sự cố, hiện tượng bất thường tại các vùng biển trên, Bộ đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các đơn vị kịp thời thực hiện quan trắc và thông báo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.

Trước đó, ngày 26/6/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2504/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh nêu trên về việc tiếp tục triển khai thực hiện chương trình quan trắc tại 19 bãi tắm thuộc 04 tỉnh ven biển miền Trung. Quá trình quan trắc cho thấy chất lượng môi trường nước biển không có biến động đột biến, các thông số quan trắc hầu hết nằm trong giới hạn cho phép so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BTNMT về chất lượng nước biển.