Thanh tra toàn diện đất rừng còn lại tại Sóc Sơn

UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo Thanh tra TP thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng còn lại trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Theo đó, ngoài phạm vi thanh tra toàn diện tại địa bàn các xã Minh Trí, Minh Phú, khu vực các hồ Đồng Quan, Hàm Lợn, Đồng Đò và một số hồ lớn khác, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Thanh tra TP thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng còn lại trên địa bàn huyện Sóc Sơn.


Hà Nội chỉ đạo thanh tra toàn diện đất rừng còn lại trên địa bàn Sóc Sơn.

UBND TP Hà Nội cũng giao cho Thanh tra TP chủ trì cùng các Sở NN&PTNT, Tài nguyên – Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng và UBND huyện Sóc Sơn rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn; làm rõ nội dung phải thực hiện, đã thực hiện và những nội dung còn tồn tại từ đó đề xuất giải pháp, báo cáo UBND TP để báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND TP Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn tại trước ngày 15/12/2018. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, đảm bảo kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2019.