Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực 14 tỉnh vùng II

ThienNhien.Net – Ngày 30/11, tại Nghệ An, Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 khu vực 14 tỉnh vùng II.

Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2016
Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2016

10 tháng đầu năm 2016, các tỉnh vùng II thực hiện chính sách thu phí dịch vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng được 78,4 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch năm, góp phần tạo nguồn thu cho khoảng 1 triệu ha rừng. Riêng tiền thu năm 2015, giải ngân trong 2016 là 123,430 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch. Nghệ An, Hòa Bình và Quảng Nam là những tỉnh có tỷ lệ giải ngân đạt tỷ lệ cao.

Bên cạnh đó, 7 tỉnh ven biển vùng II (Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam) đã triển khai thực hiện đề án Bảo vệ & phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2020. Kết quả thực hiện đến hết tháng 10/2016, trồng rừng mới được 1,665ha, trồng phục hồi 350ha, khoán bảo vệ 7.625ha.

Về đề án Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng, đến nay diện tích đạt chứng chỉ tại khu vực phía Bắc là 73.490ha (rừng trồng 22.261ha, rừng tự nhiên 51.229ha), chiếm 36,4% diện tích rừng được cấp chứng chỉ trong cả nước.

Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2016
Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2016

Trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR có tín hiệu đáng mừng khi 10 tháng đầu năm 2016, chỉ phát hiện 4.400 vụ vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý bảo vệ, phát triển rừng, giảm 243 vụ (tương đương 5,23 %) so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, việc chống người thi hành công vụ trong khu vực vùng II lại tăng 4 vụ so với 2015 khi xảy ra 9 vụ. Hậu quả, bị thương 14 người, trong đó Kiểm lâm 7 người và lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng 7 người.

Trên cơ sở đã đạt được đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh, năm 2017 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, trong đó tập trung ưu tiên 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất; Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; Phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp và phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ.

Năm 2017 ngành lâm nghiệp vùng II ưu tiên trồng rừng ven biển
Năm 2017 ngành lâm nghiệp vùng II ưu tiên trồng rừng ven biển

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 (nhiệm vụ năm 2016); Bảo vệ và phát triển bền vững đối với 100% diện tích rừng hiện có, tăng độ che phủ rừng khu vực lên khoảng 52 – 52,5%; Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, cũng như ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm tối thiểu 10% số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại so với năm 2016.

Đặc biệt, trong năm 2017 ngành lâm nghiệp khu vực vùng II phấn đấu trồng rừng tập trung 60.000ha, trong đó ưu tiên tối đa cho các tỉnh ven biển. Chăm sóc rừng 150.000 ha, khoanh nuôi tái sinh 120.000ha (chủ yếu là khoanh nuôi chuyển tiếp) và trồng được 20 triệu cây phân tán.

+ Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNV-BNNPTNT về kiện toàn bộ máy ngành nông nghiệp, đến hết tháng 10/2016, 4 tỉnh không có Chi cục Lâm nghiệp (Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định). 9 tỉnh đã sáp nhập 2 chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Hòa Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam). Chỉ còn duy nhất tỉnh Thanh Hóa là chưa kiện toàn xong Chi cục Kiểm lâm theo Thông tư liên tịch 14.

+ Thực hiện Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN, tính đến ngày 30/9/2016, các tỉnh trong khu vực II đã tổ chức 211 cuộc kiểm tra, phát hiện, xử lý 141 trường hợp có vi phạm trong khi thực thi công vụ, trong đó nhắc nhở 85; khiển trách 38; cảnh cáo 6; hạ bậc lương 1; cách chức 2; buộc thôi việc 2 và xử lý hình sự 5.