UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo xử lý vụ phá rừng phòng hộ Sông Hinh

ThienNhien.Net – Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của Sở NN&PTNT về một số vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn gần đây, điển hình là vụ phá rừng trái phép tại xã EaLy, huyện Sông Hinh – khu vực rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý bảo vệ, UBND tỉnh Phú Yên ngày 10/9 đã ban hành công văn chỉ đạo về sự vụ này.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc vì đã để lâm tặc làm đường khai thác gỗ trái phép qua địa bàn rừng quản lý đến 300m mới được phát hiện; phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; khẩn trương xây dựng triển khai phương án quản lý bảo vệ rừng phù hợp; thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng (kể cả các đơn vị, địa phương của tỉnh bạn vùng giáp ranh) để duy trì công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ phá rừng.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Bên cạnh đó, Sở cần chủ trì phối hợp với các địa phương kiểm tra tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép trên Quốc lộ 25; rà soát lại đội ngũ kiểm lâm, nhất là kiểm lâm phụ trách các trạm, nếu không làm tốt nhiệm vụ thì thay thế ngay.

Song song với các yêu cầu trên, UBND tỉnh cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp và triển khai các nội dung theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

UBND cấp huyện, xã và các chủ rừng xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí, bổ sung biên chế để tăng cường quản lý bảo vệ rừng, theo chế độ chính sách hiện hành.

Đối với UBND các huyện có rừng giáp ranh với các tỉnh bạn, cần chủ động phối hợp lực lượng để triển khai công tác bảo vệ rừng.