Bộ TN&MT chưa đồng ý giảm 1.000 ha Khu bảo tồn Hòn Cau

ThienNhien.Net -Bộ NN&PTNT không đồng ý giảm diện tích Khu bảo tồn Hòn Cau, trong khi đó Bộ TN&MT cũng chưa đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Bình Thuận điều chỉnh giảm 1.060 ha Khu bảo tồn Hòn Cau để phục vụ nhiệt điện và cảng biển Vĩnh Tân.

Bộ TN&MT dựa trên đánh giá, đề xuất của các bộ, ngành liên quan một cách cẩn trọng, cũng như xem xét đánh giá tác động môi trường của dự án này một cách tỉ mỉ, cụ thể trước khi phê duyệt đề xuất của Bình Thuận.

Chưa đồng ý đề xuất giảm diện tích Hòn Cau

Bên lề hội thảo hướng dẫn, xây dựng và triển khai chương trình quản lý tài nguyên vùng bờ do Tổng cục Biển, hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) tổ chức sáng nay (25-11), Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc trả lời báo Pháp luật TP.HCM liên quan việc Bộ NN&PTNT không đồng ý đề nghị điều chỉnh giảm 1.060 ha của Khu bảo tồn Hòn Cau.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc. Ảnh: Đặng Trung
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc. Ảnh: Đặng Trung

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết để đưa ra kết luận cuối còn phải dựa trên các báo cáo, đề xuất của các bộ, ngành liên quan và nghiên cứu đánh giá một cách cẩn trọng, trước khi có đồng ý đề xuất của Bình Thuận là từ diện tích 12.500 ha của Khu bảo tồn biển Hòn Cau điều chỉnh giảm đến 1.060 ha.

Các căn cứ để đánh giá dựa trên mục tiêu quan trọng là bảo tồn các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển, dòng chảy các loài động thực vật biển và các loài quý hiếm cũng như xem xét lại đánh giá tác động môi trường một cách cụ thể, tỉ mỉ.

Trước đó, ngày 24-11 Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cũng đã có Văn bản 9576 về việc điều chỉnh diện tích Khu bảo tồn Hòn Cau gửi UBND tỉnh Bình Thuận. Trong đó khẳng định Hòn Cau là khu vực phân bố của các hệ sinh thái biển nhiệt đới điển hình có giá trị đa dạng sinh học cao. Nguồn lợi thủy sản xung quanh khu vực này đã góp phần duy trì ổn định, nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư địa phương; tạo điều kiện phát triển ngành kinh tế thủy sản và du lịch. Khu vực này cũng là nơi có ý nghĩa lớn duy trì bổ sung đa dạng sinh học nội tại của địa phương và vùng lân cận.

Bộ NN&PTNT bác đề xuất của tỉnh Bình Thuận giảm 1.060 ha Khu bảo tồn Hòn Cau để phục vụ nhiệt điện và cảng biển Vĩnh Tân. Ảnh: PHƯƠNG NAM
Bộ NN&PTNT bác đề xuất của tỉnh Bình Thuận giảm 1.060 ha Khu bảo tồn Hòn Cau để phục vụ nhiệt điện và cảng biển Vĩnh Tân. Ảnh: Phương Nam

Bộ NN&PTNT cho rằng việc điều chỉnh diện tích 1.060 ha sẽ ảnh hưởng lớn đến các mục tiêu, chức năng, thậm chí phá quy hoạch Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Hơn nữa, trong quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của Bộ TN&MT đối với các dự án thành phần liên quan đến Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, cảng biển Vĩnh Tân không đề cập đến tác động của việc thu hẹp diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau đến hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và các loại động thực vật biển…

Do đó, Bộ NN&PTNT không đồng ý với chủ trương điều chỉnh, giảm diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Đồng thời, Bộ đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ TN&MT xem xét lại đánh giá tác động môi trường của dự án này với Khu bảo tồn biển Hòn Cau.