GIZ tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cần tuyển Thực tập sinh hành chính thuộc dự án BIO, làm việc trong vòng 6 tháng tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 25/3/2020

Liên hệ: lan.nguyen@giz.de