Công khai danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện biện pháp khắc phục, không để phát sinh thêm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố.

Đối với cơ sở cố tình không thực hiện hoặc kéo dài tiến độ khắc phục, kiên quyết xử lý và công bố danh sách cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

UBND TP Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở Công Thương về việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trong giai đoạn 2016-2020, tại 12 cụm công nghiệp; giao Sở Công Thương chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp triển khai.