Diễn đàn khu vực Mê Kông về sự tham gia của công chúng trong ĐTM

ThienNhien.Net – Trong  tuần qua, khoảng 50 đại diện từ các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong khu vực Mê Kông đã góp mặt tại một diễn đàn ở Myanmar để chia sẻ về thành công cũng như thách thức trong việc thu hút sự tham gia của công chúng vào quá trình đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án phát triển.

Tại Diễn đàn “Thu hút sự tham gia của cộng đồng trong ĐTM: Chia sẻ kinh nghiệm và bài học trong khu vực”, các đại biểu đã trao đổi về các cách tiếp cận nhằm giúp cộng đồng tham gia một cách có ý nghĩa và mang tính xây dựng vào quy trình ĐTM nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và cân bằng.

230916-mpe2
Ảnh: MPE

“Sự tham gia của công chúng là trọng tâm của phát triển bền vững. Các nhóm xã hội dân sự ngày càng có nhiều không gian để thành công trong việc giúp cộng đồng góp phần vào quá trình đánh giá tác động môi trường. Đúc kết các bài học từ quá trình này sẽ mang lại lợi ích cho các dự án và người dân trong khu vực”. – Ông Warren Harrity, Giám đốc chương trình của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Myanmar  (USAID) – đơn vị hỗ trợ cho sự kiện này, khẳng định.

Khu vực Mê Kông đang trải qua giai đoạn phát triển kinh tế nhanh chóng và gia tăng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng như đập thủy điện, nhà máy nhiệt điện. Chính vì vậy đánh giá tác động môi trường một cách minh bạch và công bằng là vô cùng cần thiết để bảo vệ cộng đồng và môi trường.

Tại Diễn đàn, các đại biểu từ Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã chia sẻ các cách tiếp cận sáng tạo và các câu chuyển điển hình trong việc hỗ trợ cộng đồng tham gia vào quá trình ĐTM với các dự án phát triển. Thông qua thảo luận và chia sẻ thông tin tại Diễn đàn, các đại biểu đã được học hỏi về các công cụ, chiến lược và mô hình giúp họ đạt được mục tiêu thu hút sự tham gia của cộng đồng vào ĐTM.

Sự kiện là một phần của Chương trình Hợp tác Mê Kông (MPE) do USAID tài trợ nhằm hỗ trợ quá trình tham gia vào ĐTM một cách hiệu quả và xây dựng của các ngân hàng, doanh nghiệp, chính quyền và các tổ chức xã hội dân sự với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển một cách có trách nhiệm với môi trường và xã hội trong khu vực Mê Kông.

MPE cũng đã thiết lập một nhóm chuyên gia bao gồm các lãnh đạo NGO và công chức nhà nước của các quốc gia trong khu vực để soạn thảo Hướng dẫn sự tham gia của công chúng trong ĐTM. Dự kiến các cuộc hội thảo tham vấn cấp quốc gia sẽ được tổ chức lấy ý kiến vào tháng 10 tới đây để hoàn thiện bản hướng dẫn này.