Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu và báo cáo về khả năng tham gia EITI

ThienNhien.Net – Ngày 30/8/2016, Văn phòng Chính phủ gửi Công văn đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu và báo cáo về khả năng Việt Nam tham gia EITI – thể theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi Thủ tướng Chính phủ từ ngày 16/8.

Được biết, tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 5/8/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016, Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương “báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khả năng Việt Nam tham gia Sáng kiến minh bạch ngành khai khoáng trong tháng 8/2016”.