Thanh tra các dự án có xả thải tại 11 tỉnh

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang và Nghệ An.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả thải ra môi trường, tập trung vào các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguồn xả nước thải từ 500m3/ngày, đêm trở lên và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển, lưu vực sông tại các địa bàn trên.

Thời kỳ thanh tra, từ ngày có quyết định thành lập các tổ chức sản xuất, kinh doanh hoặc từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc.

Đoàn thanh tra do ông Lê Vũ Tuấn Anh, Phó Chánh Thanh tra Bộ làm Trưởng đoàn, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng phê duyệt; thông báo kế hoạch thanh tra, lịch làm việc của đoàn đến các đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan; quyết định các nội dung liên quan đến việc đo đạc, lấy và phân tích mẫu môi trường.