Việt Nam hướng tới du lịch bền vững trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 17/8, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội nghị “Việt Nam: Hướng tới du lịch bền vững trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu” với sự tham gia của đại diện các cơ quan hữu quan cùng nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều cơ quan hữu quan.
Hội nghị có sự tham gia của nhiều cơ quan hữu quan.

Hội nghị được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ESRT, do Liên minh châu Âu tài trợ), nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức quốc tế về biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch cũng như chia sẻ thực hành tốt về thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động du lịch.

Ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu nhấn mạnh: Biến đổi khí hậu hiện là vấn đề nghiêm trọng mà Việt Nam phải đối mặt. Ngành du lịch cũng như Liên minh châu Âu đều đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Thay mặt nhóm chuyên gia Dự án EU-ESRT, Giáo sư Peter Burns đã trình bày về thực trạng công tác ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Theo đó, về phương diện khoa học, các đơn vị chịu trách nhiệm về các hoạt động ứng phó biến đối khí hậu ở cấp tỉnh, thành có kiến thức khoa học rất tốt nhưng không nhận thức được những vấn đề khó khăn cụ thể, riêng biệt đối với ngành du lịch. Do đó, chuyên gia Peter Burns nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc trao đổi thông tin hiệu quả giữa các cơ quan chính phủ để những người làm du lịch hiểu rõ về biến đổi khí hậu, trong khi đó những người làm khoa học hiểu biết thêm về ngành du lịch.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đặng Thị Bích Liên mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự trợ giúp, hướng dẫn và tích cực phối hợp của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, các bộ, ngành hữu quan, các địa phương, các doanh nghiệp du lịch, các trường đào tạo và các đối tác phát triển khác trong quá trình phát triển du lịch theo hướng bền vững.