Đau lòng nạn chặt cây gỗ nghiến hàng trăm tuổi để làm thớt

ThienNhien.Net – Tại khu vực giáp ranh giữa xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa với xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, những cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi đã bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc.

Tại khu vực giáp ranh giữa xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa với xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, trong thời gian qua nóng lên tình trạng lâm tặc vào rừng đốn hạ những cây gỗ nghiến cổ thụ để làm thớt. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Tại khu vực giáp ranh giữa xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa với xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, trong thời gian qua nóng lên tình trạng lâm tặc vào rừng đốn hạ những cây gỗ nghiến cổ thụ để làm thớt. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Những cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi đã bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc để 'chế tác' thành những chiếc thớt nghiến mang từ rừng ra phố để tiêu thụ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Những cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi đã bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc để ‘chế tác’ thành những chiếc thớt nghiến mang từ rừng ra phố để tiêu thụ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Điều đáng nói là sự việc diễn ra một cách công khai nhưng không thấy ngành chức năng xử lý, bắt giữ và ngăn chặn.(Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Điều đáng nói là sự việc diễn ra một cách công khai nhưng không thấy ngành chức năng xử lý, bắt giữ và ngăn chặn.(Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Cây gỗ nghiến cổ thụ có đường kính lớn đã bị lâm tặc chặt hạ... (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Cây gỗ nghiến cổ thụ có đường kính lớn đã bị lâm tặc chặt hạ… (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
...và chế tác thành những chiếc thớt. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
…và chế tác thành những chiếc thớt. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)