WVV tuyển Cán bộ phát triển cộng đồng

Tổ chức World Vision tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 03 Cán bộ phát triển cộng đồng làm việc tại Thanh Hóa.

Ứng viên quan tâm có thể đăng ký Online trước ngày 18/08/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây: Thông tin tuyển dụng, Mô tả công việc.