Dự án Tam nông Ninh Thuận tuyển tư vấn

Dự án hỗ trợ Tam Nông tỉnh Ninh Thuận (do IFAD tài trợ)  cấn tuyển tư vấn hoặc nhóm tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu tư vấn xây dựng báo cáo kết thúc dự án.

Các ứng viên quan tâm nộp Thư bày tỏ quan tâm kèm theo Hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kĩ thuật và đề xuất tài chính cho tới địa chỉ:

Văn phòng Ban điều phối dự án hỗ trợ Tam Nông tỉnh Ninh Thuận, Bùi Thị Xuân, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Email: www.tamnongninhthuan@gmail.com
Website: www.tamnongninhthuan.vn

Hạn cuối cùng nhận Hồ sơ: 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 8  năm 2016.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Thư mời, Điều khoản tham chiếu, Tiêu chuẩn kỹ thuật