Rà soát tất cả các dự án xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm