Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới tuyển Thực tập sinh

Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới (World Animal Protection) đang tuyển 01 Thực tập sinh cho Chương trình Giáo dục làm việc tại Văn phòng Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ viết bằng tiếng Anh về địa chỉ Email: Nguyenthutra@wolrdanimalprotection.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 17h, ngày 30/04/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.