Khánh Hòa: Buộc 37 cơ sở xử lý ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt danh sách 37 cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, buộc các cơ sở này phải thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục ngay trong năm 2016.

Trong số 37 cơ sở gây ô nhiễm môi trường có 11 bệnh viện và trung tâm y tế, hầu hết phải thực hiện biện pháp cải tạo hệ thống xử lý nước thải; 9 cơ sở chế biến thủy sản cần cải tạo hệ thống xử lý nước thải hoặc khí thải; 8 cơ sở là bãi chôn lấp chất thải rắn thuộc một số xã của thành phố Cam Ranh và các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Vạn Ninh… cần thực hiện các biện pháp xử lý bụi, mùi hôi.

Ngoài ra, 4 cơ sở thuộc loại hình dệt nhuộm, may mặc, thuộc gia, được yêu cầu xây dựng hoặc cải tạo hệ thống xử lý nước thải, khí thải; 5 cơ sở còn lại hoạt động trong các lĩnh vực: chế biến hạt điều, dịch vụ du lịch, sửa chữa ô tô, bị buộc phải xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống xử lý nước thải, thay đổi công nghệ sản xuất.