WVI tuyển Trợ lý Dự án

Tổ chức World Vision International (WVI) đang tuyển 01 Trợ lý dự án, làm việc tại Thanh Hóa.

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ Online trước ngày 18/07/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.