Lâm Đồng bất an với khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Ngày 17/6 UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay, vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành kiểm tra, xử lý nguy cơ mất an toàn bãi thải, hồ bùn thải trong khai thác khoáng sản, sau khi nhận được báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc khai thác khoáng sản bất hợp pháp tại xã Lát, huyện Lạc Dương.

200616_khoangsan

Theo đó, chính quyền địa phương yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Công thương tăng cường kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của đập và hồ chứa bùn thải, hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ, thủ tục để cấp phép xây dựng hồ chứa, hồ lắng phát sinh trong quá trình khai thác. UBND các huyện, thành phố trong tỉnh khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, gắn thêm nội dung về công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn hồ chứa, bãi thải, khai thác theo thiết kế được phê duyệt.

Kết quả thanh tra, kiểm tra báo cáo Sở TN&MT; đôn đốc các tổ chức, cá nhân song song với quá trình khai thác phải thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường đối với diện tích đã khai thác và đăng ký xác nhận hoàn thành công tác cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nguồn: