Thành lập Ban chỉ đạo dự án quản lý hóa chất nguy hại tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo dự án “Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và hóa chất nguy hại tại Việt Nam” nhằm giảm thiểu các rủi ro môi trường và sức khỏe con người.

Dự án “Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và hóa chất nguy hại tại Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc tài trợ từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu.

Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo dự kiến, Dự án sẽ được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2015 đến 2018) với mục tiêu giảm phát thải và phơi nhiễm các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, thủy ngân và hóa chất nguy hại bằng cách xây dựng một khung pháp lý và thể chế tổng thể.

Ban chỉ đạo dự án sẽ do ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường làm Trưởng ban.

Tham dự Ban chỉ đạo còn có đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam; đại diện các Bộ Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, cùng đại diện Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bình Dương và tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở được giao, Ban chỉ đạo Dự án sẽ có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện Dự án bảo đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực đúng quy định.