Bình Định quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản titan

ThienNhien.Net – Diện tích đóng cửa mỏ là hơn 61 ha tại các thôn Hòa Hội Nam; Hưng Lạc và Hưng Tân thuộc xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.

UBND tỉnh Bình Định vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản titan tại các thôn: Hòa Hội Nam; Hưng Lạc và Hưng Tân thuộc xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ của Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn.

(Ảnh minh họa: KT)
Bình Định quyết định đóng cửa 61 ha diện tích khai tác titan (Ảnh minh họa: KT)

Mục đích của việc đóng cửa mỏ khoáng sản titan là để thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng và giao đất cho UBND huyện Phù Mỹ quản lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; Phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác.

Diện tích đóng cửa mỏ là hơn 61 ha. Trong đó, Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn đã hoàn thành việc san gạt, hoàn thổ và trồng rừng trên diện tích 50ha, đã thực hiện đầy đủ khối lượng và nội dung của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường.

Cũng trong Quyết định này, UBND tỉnh Bình Định giao Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành toàn bộ nội dung Dự án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường để tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án đóng cửa mỏ. Thời gian thực hiện là 1 tháng.