Cho phép sử dụng 1.700 hoạt chất bảo vệ thực vật

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Theo đó, danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trong nông nghiệp gồm 1.710 hoạt chất, trong đó có 775 hoạt chất thuốc trừ sâu với 1.678 tên thương phẩm, 608 hoạt chất thuốc trừ bệnh với 1.297 tên thương phẩm, 227 hoạt chất thuốc trừ cỏ với 694 tên thương phẩm, 50 hoạt chất thuốc điều hòa sinh trưởng với 142 tên thương phẩm…Trong danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam có 29 hoạt chất.

Thông tư này có hiệu lực từ 6/6/2016.

Trước đó, Cục BVTV thuộc Bộ NN&PTNT cũng ra thông báo về việc tạm dừng đăng ký một số loại thuốc BVTV. Cụ thể, đơn vị này sẽ tạm dừng cấp giấy phép khảo nghiệm, đăng ký thuốc BVTV có chứa một trong các hoạt chất: Glyphosate, Diazinon, Malathion, Tetrachlorvinphos kể từ ngày12/4/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Những thay đổi mang tính kỹ thuật trên tập trung theo đúng trọng tâm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành BVTV; kiểm tra chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, không để lọt đối tượng kiểm dịch thực vật.