DDG tuyển 01 Cán bộ dự án

Nhóm Rà Phá Bom Mìn Của Đan Mạch (DDG) tuyển 01 Cán bộ dự án làm việc tại Quảng Trị

Liên hệ: 

Trương Thu Thủy – Quản lý dự án

Email: rep.ddg.vietnam@drc.dk

Điện thoại: 01256 991 023

Địa chỉ: 262, Đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/12/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.