Đề nghị ước tính thiệt hại kinh tế do cá chết bất thường

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tài nguyên và Môi trường) vừa đề nghị UBND 4 tỉnh miền Trung khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, thu thập thông tin và báo cáo tình hình hải sản chết hàng ngày; đồng thời, ước tính thiệt hại về kinh tế, môi trường.

 Bộ TN-MT đề nghị tập trung nhân lực cho công tác quan trắc, đồng thời đề nghị ước tính thiệt hại về kinh tế do hiện tượng hải sản chết bất thường (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tập trung nhân lực cho công tác quan trắc, đồng thời đề nghị ước tính thiệt hại về kinh tế do hiện tượng hải sản chết bất thường (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo tổng hợp, đánh giá các hoạt động đã, đang triển khai tren địa bàn liên quan đến hải sản chết bất thường và các kết quả đạt được trong việc xác định nguyên nhân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị đánh giá chất lượng môi trường nước biển ven bờ kèm theo kết quả phân tích mẫu, ước tính thiệt hại về kinh tế, môi trường; Ước tính đối với từng loại hải sản tự nhiên và nuôi trồng.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, thu thập thông tin và báo cáo tình hình hải sản chết hàng ngày, cũng như các vấn đề phát sinh có liên quan trên địa bàn địa phương bắt đầu từ ngày 2-5.

Cụ thể, về diễn biến, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị nêu rõ thời điểm, địa điểm xảy ra hiện tượng hải sản chết, mô tả rõ hiện tượng, loại hải sản, khối lượng, số lượng. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế báo cáo hàng ngày với các điểm đã xảy ra hiện tượng hải sản chết và các điểm mới phát sinh.

Về diễn biến tình hình môi trường khu vực trong ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị báo cáo cả các thông tin quan sát được bằng mắt thường, cảm nhận về môi trường như nước biển, mày sắc, mùi, hướng gió, hướng dòng hải lưu mặt và tầng sâu… Cũng như các thông tin khoa học như kết quả đo đạc nhiệt độ, ảnh viễn thám, ảnh vệ tinh (nếu có)…

Cùng với những đề nghị trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có công văn gửi các bộ và đơn vị liên quan nhằm phối hợp tham gia quan trắc chất lượng môi trường nước biển miền Trung. Trong đó, đề nghị các đơn vị ưu tiên bố trí trang thiết bị và nhân lực, xây dựng kế hoạch triển khai. Bộ sẽ tổ chức họp bàn thống nhất kế hoạch vào ngày mai (4-5).

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có quyết định lập đoàn liên ngành kiểm tra, đánh giá độc lập đối với các doanh nghiệp xả thải ra biển từ ngày 5-5. Theo đó, sẽ tiến hành quan trắc thường xuyên chất lượng nước thải, chất thải của các nhà máy xả thải lớn ra biển cho đến khi sự cố môi trường được xác định và đảm bảo các nguồn thải được kiểm soát, công khai, thuận tiện cho hoạt động giám sát thường xuyên.