World Vision tuyển Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật về nông nghiệp và phát triển kinh tế, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước ngày 08/05/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.