Báo động tình trạng nhiệt độ toàn cầu tăng nhanh

250416_nhietdo

Nguồn: