Triển khai Dự án Trung tâm điện gió ĐBSCL

ThienNhien.Net – Dự kiến, Dự án Trung tâm điện gió Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được triển khai xây dựng tại Bạc Liêu, Trà Vinh và Sóc Trăng. Sau khi hoàn thành vào năm 2015, Dự án có quy mô công suất khoảng 500MW.

Bạc Liêu nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung, nhất là các tỉnh ven biển như Trà Vinh, Sóc Trăng, là các địa phương giàu tiềm năng về kinh tế biển, tiềm năng để phát triển điện gió với quy mô lớn.

Trên cơ sở phối hợp với các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã kết hợp với Công ty Công Lý tiến hành khảo sát đánh giá bước đầu về khả năng triển khai đầu tư Dự án Trung tâm điện gió ĐBSCL để xây dựng tổng Dự án và các tiểu dự án.

Dự án Trung tâm điện gió ĐBSCL dự kiến được triển khai xây dựng tại các địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), cùng huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Sản xuất điện gió tại Bạc Liêu (Ảnh: Minh Huệ/VGP)

Dự án mang lại lợi ích rất lớn, lâu dài, bền vững, không những góp phần tự bảo đảm cân đối nguồn điện cho khu vực ĐBSCL, mà quan trọng hơn là góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực, phát triển du lịch, kích thích đầu tư các dự án công nghiệp khác trong vùng, góp phần bảo vệ môi trường sống, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Việc triển khai Dự án Trung tâm điện gió ĐBSCL là phù hợp với chủ trương ưu tiên phát triển các nhà máy phát điện sử dụng năng lượng tái tạo của Chính phủ tại các quyết định về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng với việc huy động các nguồn vốn trong nước để cho vay đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió Bạc Liêu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã chủ động liên hệ tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế để thực hiện các dự án điện gió ở Việt Nam.

Thực tiễn đầu tư 10 cột điện gió đầu tiên tại Bạc Liêu và từ kết quả khảo sát bước đầu tại khu vực ven biển ĐBSCL, các đơn vị sẽ xem xét, đánh giá một cách toàn diện để làm cơ sở kiến nghị với Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp về đất đai, hạ tầng, giá bán điện, để triển khai thành công Dự án Trung tâm điện gió ĐBSCL theo chủ trương của Chính phủ.