Bổ sung Nhà máy sản xuất axít phốtphoríc vào quy hoạch

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Dự án Nhà máy sản xuất axít phốtphoríc nhiệt công suất 70.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai vào Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 18/9/2013.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo, hướng dẫn Chủ đầu tư thực thiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật khác liên quan.