Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND 2 tỉnh Bình Định, Ninh Thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định được quyết định chuyển mục đích sử dụng 65,119 ha đất trồng lúa để thực hiện 54 dự án, công trình.

UBND tỉnh Ninh Thuận được quyết định chuyển mục đích sử dụng 10 ha đất rừng (thuộc phân khu dịch vụ hành chính, Vườn quốc gia Núi Chúa) sang xây dựng Khu du lịch sinh thái Sơn Long Thuận tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 và số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ; UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng và trồng rừng thay thế theo đúng quy định.