Hỗ trợ lương thực cho hộ dân bị thu hồi đất dự án Sông Dinh 3

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tỉnh Bình Thuận thực hiện hỗ trợ lương thực cho người dân bị thu hồi đất xây dựng Dự án hồ chứa nước Sông Dinh 3.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Việc hỗ trợ lương thực cho các hộ dân bị thu hồi đất xây dựng Dự án hồ chứa nước Sông Dinh 3 tại thời điểm Quyết định34/2010/QĐ-TTg có hiệu lực chỉ được thực hiện hỗ trợ theo Quyết định 34/2010/QĐ-TTg. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Thuận hướng dẫn thực hiện Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lương thực cho người dân bị thu hồi đất xây dựng Dự án hồ chứa nước Sông Dinh 3 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và thời điểm Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

Đồng thời rà soát các đối tượng được hưởng hỗ trợ và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, phù hợp với chính sách đã được quy định, tránh tạo ra những bất cập, không công bằng giữa các dự án tương tự khác.

UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cứ khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình.

Dự án hồ chứa nước Sông Dinh 3 được khởi công năm 2009 đến nay cơ bản hoàn thành công trình đầu mối, hệ thống kênh chính và tích nước năm 2012. Diện tích sử dụng đất của dự án là 2.336 ha thuộc địa bàn 4 xã, thị trấn (Tân Nghĩa, Tân Phúc, Tân Hà, Tân Xuân).