Quỹ Châu Á tuyển thực tập sinh

Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) đang tuyển thực tập sinh cho phòng Pháp chế tại Hà Nội.

Thời gian thực tập: 01/07/2013 đến 30/09/2013, (có thể được chuyển sang ký hợp đồng làm việc ngắn hạn nếu thực tập tốt).

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư xin thực tập về địa chỉ tafvn@asiafound.org hoặc gửi fax về số (4) 3943 – 3257.

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chủ nhật, ngày 19/05/2013

Thông tin chi tiết xem tại đây