Săn bắt khiến nhiều loài ĐVHD có nguy cơ tuyệt chủng

Nguồn:
Thu Huyền/PanNature