Săn bắt khiến nhiều loài ĐVHD có nguy cơ tuyệt chủng

Nguồn:

Thu Huyền/PanNature