Chuẩn bị cho việc thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Ủy ban Quốc gia của Việt Nam về biến đổi khí hậu (NCCC) trong tháng 3-2016, sẽ mời lãnh đạo các tổ chức đối tác phát triển quốc tế tham dự Diễn đàn Chính sách cấp cao chuẩn bị cho việc thực hiện Hiệp định Paris tại Việt Nam.

Đây là bước chuẩn bị triển khai thực hiện Hiệp định Paris tại Việt Nam về mục tiêu tăng cường ứng phó toàn cầu với các mối đe dọa của biến đổi khí hậu, được các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 (COP21) tại Paris (Pháp). Diễn đàn được tổ chức tháng 3-2016 tới đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu.