Hà Nội hỗ trợ 100% kinh phí cho 20 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Để từng bước khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương xác định danh sách các làng nghề bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố để khắc phục.

Theo kế hoạch số 235/KH-UBND vừa được Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành và các quận, huyện, thị xã theo dõi thường xuyên, liên tục chất lượng môi trường tại các làng nghề đang ô nhiễm; tập trung xử lý một số cơ sở có loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong các làng nghề chưa được công nhận.

Ảnh minh họa: chinhphu.vn
Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trương phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện việc rà soát, phân loại các cơ sở trong làng nghề; thẩm định, phế duyệt báo cáo tác động môi trường; tổ chức quan trắc, giám sát môi trường và thực hiện đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề.

Theo kế hoạch đề ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% kinh phí cho 20 làng nghề có mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xây dựng công trình trạm xử lý nước thải đầu mối của các khu thu gom xử lý nước thải tập trung; xây dựng khu tập kết chất thải rắn cho các doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hộ gia đình…

Ngoài ra, Hà Nội cũng ưu tiên phân bổ không thấp hơn 10% tổng kinh phí sự nghiệp môi trường cho công tác bảo vệ môi trường làng nghề, ưu tiên cho các địa phương có làng nghề truyền thống và làng nghề được công nhận trong năm 2016.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề phân bố không đều. Tình trạng ô nhiễm ở các làng nghề ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của chính các làng nghề.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra, thống kê, kiểm kê, phân loại làng nghề trên địa bàn thành phố theo 8 loại hình sản xuất (bao gồm chế biến lương thực, thực phẩm; thủ công, mỹ nghệ; nhuộm, thuộc da; tái chế chất thải; gia công cơ kim khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chăn nuôi, giết mổ gia súc; loại hình khác) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong hai năm (2016 – 2017).