Có 165/209 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung

ThienNhien.Net – Trong năm 2015, Bộ Tài nguyên- Môi trường đã có các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, quản lý phế liệu, quản lý phát thải hóa chất, kiểm soát ô nhiễm xuyên biên giới đối với các hệ thống sông Hồng và sông Mê Công.

Môt khu xử lý nước thải tập trung (Ảnh minh họa)
Môt khu xử lý nước thải tập trung (Ảnh minh họa)

Cụ thể như: Trong năm 2015, Bộ Tài nguyên- Môi trường tiếp tục phối hợp Quỹ môi trường toàn cầu thông qua dự án “Tăng cường năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam” hỗ trợ xử lý 9 điểm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại các tỉnh: Thái Nguyên, Nghệ An và Hà Tĩnh… với tổng kinh phí là 19 tỷ đồng. Đồng thời, Bộ tiến hành thẩm định, phê duyệt 6 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản với tổng số tiền ký quỹ là 53,5 tỷ đồng; cấp mới, cấp điều chỉnh 30 Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012- 2015, đã có 11 làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của 9 tỉnh được hỗ trợ dự án thực hiện khắc phục và cải thiện ô nhiễm, 14 điểm bị ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu được khắc phục và cải thiện; đồng thời, đã thực hiện hoàn thành thu gom xử lý nước thải ở hai lưu vực sông Nhuệ – Đáy (Thái Nguyên) và sông Đồng Nai (Đồng Nai)..

Bên cạnh đó, hiện cả nước có 165/209 khu công nghiệp (tăng 17 khu công nghiệp so với năm 2014) đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định, chiếm 79% tổng số khu công nghiệp đang hoạt động.

Trong năm 2015, Bộ Tài nguyên- Môi trường cũng đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn 18 tỉnh/thành phố như: Bình Dương; Hà Nội, Hà Nam… với 561 cơ sở và ban hành 187 Quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng.