Hồi chuông từ châu Phi

ThienNhien.Net – Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết, khoảng 180 nghìn trẻ em dưới 5 tuổi chết mỗi năm, tương đương 500 trẻ mỗi ngày, tại khu vực miền nam sa mạc Xa-ha-ra châu Phi do các bệnh tiêu chảy bắt nguồn từ thiếu nước và vệ sinh môi trường.

Hiện gần một nửa số người không được tiếp cận với nguồn nước sạch trên thế giới nằm ở khu vực kể trên và khoảng 700 triệu người trong khu vực này sống trong điều kiện thiếu vệ sinh. Trong khi số dân ở đây tăng gần gấp đôi trong 25 năm qua, thì điều kiện vệ sinh chỉ tăng 6% và nước sạch chỉ tăng 20%.

Những thiệt hại kinh tế toàn cầu do thiếu nước và vệ sinh môi trường lên đến 260 tỷ USD/năm. Trong đó, khu vực nam sa mạc Xa-ha-ra bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Khu vực Tây và Trung Phi cũng trong hoàn cảnh tương tự.

Từ châu Phi, hồi chuông báo động đang gióng lên!

Nếu không hành động nhanh, bi kịch sẽ càng tồi tệ trong 20 năm tới, khi dân số ở khu vực này tăng nhanh, vượt xa những nỗ lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu của chính phủ.

Để tránh nguy cơ tồi tệ, UNICEF dự tính cần huy động từ 20 đến 30 tỷ USD mỗi năm cho lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường ở khu vực nam sa mạc Xa-ha-ra. Mục tiêu này chỉ đạt được nếu có sự chung tay đóng góp từ các ngân hàng đầu tư lớn, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và các chuyên gia cùng những cố gắng của chính phủ các nước trong khu vực.