Đối thoại bàn tròn cấp cao “Từ đầu đầu nguồn xuống biển”

ThienNhien.Net – Sáng 21/11, tại TP Hội An, Quảng Nam, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) thông qua Sáng kiến Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) phối hợp với Quỹ Hanns Seidel (HSF) tổ chức đối thoại bàn tròn cấp cao về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam – Đà Nẵng: một cách tiếp cận “Từ đầu đầu nguồn xuống biển”.

Quang cảnh buổi đối thoại bàn tròn cấp cao.
Quang cảnh buổi đối thoại bàn tròn cấp cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng, đại diện Bộ TN-MT, Bộ NN&PTNT tham dự.

Mục tiêu của Đối thoại bàn tròn cấp cao lần này nhằm để hiểu được thực trạng phát triển và quản lý tài nguyên nước trong lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trong mối quan hệ với vùng bờ biển Đà Nẵng – Quảng Nam và các rào cản đối với phát triển bền vững lưu vực sông và vùng bờ biển; Xác định được các mâu thuẫn/xung đột lợi ích chủ yếu trong việc khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên trong lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ biển Đà Nẵng – Quảng Nam; Tăng cường được cơ chế điều phối liên vùng và phối hợp liên ngành trong quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam – Đà Nẵng dựa trên cách tiếp cận “Từ đầu nguồn xuống biển” (R-R).

Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Biển và hải đảo Việt Nam, Chủ tịch Hội Thiên nhiên và môi trường biển Việt Nam, Trưởng ban điều phối MFF: lưu vực sông, vùng bờ biển và biển là những khu vực có mối quan hệ tương tác nhau.

Vùng bờ biển rất quan trọng nằm chuyển tiếp giữa lưu vực sông và biển bên ngoài, nhưng các hệ thống này lại quản lý một cách biệt lập.

Hiện nay, an ninh nguồn nước, ô nhiễm môi trường lưu vực sông  Gia – Thu Bồn…  ở mức đáng cảnh báo.

Vì thế cần cách tiếp cận tích hợp để lồng ghép quản lý lưu vực sông với vùng bờ biển dựa trên mối liên kết sinh thái, thủy văn và kinh tế – xã hội đòi hỏi phải có cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng. Cạnh đó, nhanh chóng thay đổi nhận thức ở cấp cao; thời gian đến phải ban hành chính sách và ra quyết định cho các phương án phát triển lưu vực sông và vùng bờ biển…