Chính phủ Đức tài trợ 2 triệu Euro góp phần bảo tồn bền vững Phong Nha – Kẻ Bàng

ThienNhien.Net – Ngày 20/11, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tại Quyết định 1923/QĐ-TTg ngày 7/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng giai đoạn 3” do Chính phủ Đức tài trợ trong thời gian 1 năm (2015-2016)

với nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức là 02 triệu Euro và vốn đối ứng 175.000 Euro. Mục tiêu của Dự án là xây dựng phương pháp tiếp cận và các bài học kinh nghiệm lồng ghép mục tiêu bảo tồn thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được các cơ quan quản lý địa phương đưa vào áp dụng và thực hiện trong quá trình hoạch định chính sách quốc gia.