Australia hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý bền vững biển và vùng ven biển

Sáng nay (14/5/2018), Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Đại học Griffith, Úc tổ chức Hội thảo Chính sách quản lý bền vững biển và vùng ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham vấn về một số đề xuất dự án quản lý bền vững biển và vùng biển tại Việt Nam.

Các đề xuất này là kết quả khóa học ngắn hạn tại Đại học Griffith trong tháng 3/2018, do một số học viên là cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc tham gia, xây dựng.

Hội thảo sáng 14/5/2018

Trong khuôn khổ Học bổng Chính phủ Australia, Đại học Griffith hợp tác cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chương trình nâng cao năng lực quản lý bền vững biển và vùng ven biển, thời gian diễn ra từ năm 2018 đến 2020. Dự kiến mỗi năm sẽ có khoảng 15 cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc được cử sang Griffith tập huấn và được hỗ trợ xây dựng các đề xuất cụ thể để về áp dụng tại Việt Nam.

Tháng 3/2018, nhóm tập huấn đầu tiên đã hoàn thành chương trình học tập ngắn hạn trong 2 tuần và sau khóa học có 5 đề xuất được xây dựng, gồm: Dự án lập kế hoạch sử dụng đất ứng phó với biến đổi khí hậu cho huyện Tiên Lãng, Hải Phòng; Dự án bảo tồn đất ngập nước và sinh cảnh liên kết tại huyện Thái Thụy, Thái Bình; Dự án xung đột môi trường trong quản lý các khu vực ven biển tại tỉnh Quảng Nam; Dự án quy hoạch tổng thể phát triển bền vững và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển tại tỉnh Quảng Ninh; Dự án quản lý dòng chảy rút xa bờ, tỉnh Bình Định. Tại hội thảo sáng nay, các đại biểu đã góp ý cụ thể cho một số đề xuất này, đồng thời trao đổi về cách thức thực hiện chương trình hợp tác trong các năm 2019 -2020.