Kỳ thú cảnh tượng mây sóng thần càn quét Sydney

ThienNhien.Net – Một cơn bão mạnh đã quét qua thành phố Sydney hôm qua, tạo ra hiện tượng mà một số người gọi là “Tsunmani mây” (mây sóng thần) bên ngoài khơi bãi biển Bondi.

Một cơn bão mạnh đã quét qua thành phố Sydney hôm qua, tạo ra hiện tượng mà một số người gọi là 'Tsunmani mây' (mây sóng thần) bên ngoài khơi bãi biển Bondi nổi tiếng của thành phố.
Một cơn bão mạnh đã quét qua thành phố Sydney hôm qua, tạo ra hiện tượng mà một số người gọi là ‘Tsunmani mây’ (mây sóng thần) bên ngoài khơi bãi biển Bondi nổi tiếng của thành phố.
Một cơn bão mạnh đã quét qua thành phố Sydney hôm qua, tạo ra hiện tượng mà một số người gọi là 'Tsunmani mây' bên ngoài khơi bãi biển Bondi nổi tiếng của thành phố.
Một cơn bão mạnh đã quét qua thành phố Sydney hôm qua, tạo ra hiện tượng mà một số người gọi là ‘Tsunmani mây’ bên ngoài khơi bãi biển Bondi nổi tiếng của thành phố.
Mây sóng thần xuất hiện khi 2 tầng không khí va chạm nhau, tạo nên sự hỗn loạn, đồng thời kết hợp với sự bốc hơi và ngưng tụ hơi nước từ mặt biển mà tạo nên các hiệu ứng cho đám mây (Nguồn: bt.com)
Mây sóng thần xuất hiện khi 2 tầng không khí va chạm nhau, tạo nên sự hỗn loạn, đồng thời kết hợp với sự bốc hơi và ngưng tụ hơi nước từ mặt biển mà tạo nên các hiệu ứng cho đám mây (Nguồn: bt.com)
Nguồn: bt.com
Nguồn: bt.com
Mây sóng thần xuất hiện ngoài biển Bondi (Nguồn: theguardian.com)
Mây sóng thần xuất hiện ngoài biển Bondi (Nguồn: theguardian.com)
Mây sóng thần tràn qua những ngôi nhà (Nguồn: theguardian.com)
Mây sóng thần tràn qua những ngôi nhà (Nguồn: theguardian.com)
Nguồn: telegraph.co.uk
Nguồn: telegraph.co.uk
Nguồn: telegraph.co.uk
Nguồn: telegraph.co.uk
Nguồn: telegraph.co.uk
Nguồn: telegraph.co.uk
Nguồn: telegraph.co.uk
Nguồn: telegraph.co.uk
Nguồn: telegraph.co.uk
Nguồn: telegraph.co.uk
Nguồn: