Bảo tồn tài nguyên Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, giai đoạn 3”, sử dụng viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Phong Nha – Kẻ Bàng được vinh danh "Di sản thế giới"
Phong Nha – Kẻ Bàng được vinh danh “Di sản thế giới”

Dự án trên được thực hiện 1 năm (2015-2016) với nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức là 2 triệu Euro. Vốn đối ứng 175.000 Euro (do UBND tỉnh Quảng Bình tự thu xếp).

Mục tiêu của dự án là phương pháp tiếp cận và các bài học kinh nghiệm lồng ghép mục tiêu bảo tồn thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được các cơ quan quản lý địa phương đưa vào áp dụng và thực hiện trong quá trình hoạch định chính sách quốc gia.

Cụ thể, các mô hình mới nhằm nâng cao sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học trong vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được xây dựng và thực hiện trên cơ sở tham gia hỗ trợ của mạng lưới khuyến nông, trong đó có ưu tiên hỗ trợ phụ nữ và dân tộc thiểu số; các phương pháp tăng cường hợp tác liên biên giới giữa Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Khu Bảo tồn Hin Nậm Nô được thống nhất và đưa vào thực hiện với nguồn nhân lực và tài chính được bổ sung để cải thiện trao đổi thông tin liên quan giữa hai bên, nhằm hỗ trợ việc giảm thiểu các mối đe dọa đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của cả khu vực…

Phương Nhi