Sớm hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 8/6/2015 của Chính phủ quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn sản phẩm, thiết bị áp dụng (ứng dụng) công nghệ tiên tiến sử dụng tiết kiệm nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan ban hành Danh mục sản phẩm, thiết bị áp dụng (ứng dụng) công nghệ tiên tiến sử dụng nước tiết kiệm mà trong nước đã sản xuất được.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trên cơ sở quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn sản phẩm, thiết bị áp dụng công nghệ tiên tiến sử dụng tiết kiệm nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, Danh mục sản phẩm, thiết bị ứng dụng công nghệ tiên tiến sử dụng nước tiết kiệm trong nước đã sản xuất được của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định miễn thuế nhập khẩu đối với sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm.

Theo quy định tại Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả sẽ được ưu đãi về vay vốn; miễn, giảm thuế.

Trong đó, hoạt động nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ tiên tiến tiết kiệm nước được miễn, giảm thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.

Còn hoạt động đầu tư sản xuất sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm được vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư của Nhà nước; được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập có được từ hoạt động đầu tư sản xuất sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm theo quy định của pháp luật về thuế…

Các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được hưởng ưu đãi gồm tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn; thu gom nước mưa để sử dụng cho sinh hoạt; khử muối từ nước lợ, nước mặn thành nước ngọt để sử dụng cho mục đích sinh hoạt; sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; áp dụng công nghệ, kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp.